Om u beter van dienst te kunnen zijn maakt Van Havermaet gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.

×Ik ga akkoord.

In de kijker

Testament met keuzebeding gezinswoning (model)

 95,00 345,00

Voor velen is de gezinswoning hun dierbaarste bezit. Uit recent onderzoek blijkt dat gemiddeld 82% van de ondervraagden vindt dat de gezinswoning automatisch naar de langstlevende partner moet gaan.

Maar hiervoor moet u actie ondernemen. Anders zullen uw kinderen automatisch een deel erven bij het overlijden van één van de ouders.

Ter bescherming van de langstlevende ouder, kan het aangewezen zijn om een testament met betrekking tot de gezinswoning op te stellen. De langstlevende ouder zal hierdoor enerzijds een optimale bescherming genieten, en anderzijds zal er ook fiscaal geoptimaliseerd kunnen worden.

Dit modeldocument zet u op weg.

Wissen
Offerte aanvragen
Artikelnummer: VH-FAV -002 Type:
Categorieën: ,

Beschrijving

Wettelijke vererving van de gezinswoning

Indien u samen met uw partner eigenaar bent van een woning, dan zal bij uw overlijden uw deel van de woning volgens de bepalingen van het wettelijk erfrecht als volgt vererven:

 • De langstlevende echtgenoot en/of de langstlevende wettelijk samenwonende partner erft automatisch het vruchtgebruik van uw aandeel in de woning en de kinderen erven de blote eigendom;
 • De langstlevende feitelijk samenwonende partner is geen erfgenaam; de kinderen erven de volle eigendom van uw aandeel in de woning.
 • De gezinswoning geniet evenwel een bijzonder statuut in die zin dat de kinderen de langstlevende ouder niet uit de gezinswoning kunnen zetten, zonder diens toestemming.

Echter, indien de langstlevende de woning wil verkopen, is wél instemming en medewerking van de kinderen vereist. Aangezien de langstlevende ouder niet 100% eigenaar is van de woning, zullen de verkoopgelden evenmin volledig aan hem of haar toevallen. Hierdoor wordt de langstlevende ouder soms gedwongen om toch in de woning te blijven wonen, ondanks het feit dat deze woning niet aangepast is aan diens noden.

Ook op fiscaal vlak is de regeling volgens het wettelijk erfrecht niet optimaal. Sinds 2007 is de vererving van de gezinswoning tussen partners in het Vlaams Gewest vrijgesteld van erfbelasting. Het deel dat naar de kinderen vererft is wél belast met erfbelasting.

Als partners worden voor deze gunstmaatregeling volgende personen bedoeld: (1) de langstlevende echtgenoot, (2) de langstlevende wettelijk samenwonende partner of (3) de langstlevende feitelijk samenwonende partner mits zij meer dan 3 jaar een gezamenlijke huishouding hebben gevoerd. Let op, de feitelijk samenwonende partner is geen wettelijke erfgenaam!

Voordelen van een keuzebeding voor de gezinswoning

Door het inlassen van een keuzebeding voor de gezinswoning in uw testament slaat u twee vliegen in één klap: enerzijds zorgt u voor een optimale bescherming van de langstlevende en anderzijds kan bij een eerste overlijden erfbelasting bespaard worden.

Het voordeel van dergelijk keuzebeding is de flexibiliteit: de keuze voor een bepaalde optie moet pas worden gemaakt ná het overlijden van de eerststervende partner. Op die manier kan de langstlevende een weloverwogen keuze maken afhankelijk van de gezinssituatie op dat moment, zijn/haar leeftijd, noden en behoeften, relatie met de kinderen, fiscale gevolgen, etc.

Let op, afhankelijk van de samenstelling van uw vermogen kan de reserve van de kinderen geschonden worden door de opmaak van een testament met een keuzebeding voor de gezinswoning.

Een dergelijk keuzebeding kan (voor een gemeenschappelijke woning) ook in een huwelijkscontract ingelast worden, waardoor de reservataire erfrechten van gemeenschappelijke kinderen niet worden aangetast.

Keuzemogelijkheden en fiscale gevolgen

Het aangeboden testament voorziet drie keuzemogelijkheden. Belangrijk is dat de fiscale gevolgen van elke optie verschillend zijn en bijgevolg een zorgvuldige afweging vereisen in functie van de feitelijke situatie van de langstlevende partner op het moment van overlijden van de eerststervende partner. Het is belangrijk dat de langstlevende bij de uitoefening van zijn/haar keuze ook de nodige juridische en fiscale begeleiding heeft.

In het testament worden volgende opties voorzien:

 • Optie 1: legaat van 100% in volle eigendom aan de langstlevende
 • Optie 2: gesplitste toebedeling aan de langstlevende en de kinderen
 • Optie 3: legaat van 100% vruchtgebruik aan de langstlevende

Optie 1 – Volle eigendom

Indien de langstlevende de woning wil verkopen en/of niet afhankelijk wil zijn van enige goedkeuring van de kinderen is optie 1 het meest interessant. Indien de langstlevende voor deze optie kiest, wordt hij/zij 100% eigenaar van de gezinswoning. De langstlevende geniet volledige zeggenschap over de gezinswoning en kan er vrij over beschikken, zonder toestemming van de kinderen. Een fiscaal interessant gevolg van deze keuze is dat de langstlevende partner géén erfbelasting betaalt over het aandeel in de gezinswoning dat hij/zij erft.

Let op, indien de woning nog aanwezig is in de nalatenschap van de langstlevende partner kan dit mogelijks resulteren in een duurdere vererving.

Optie 2 – Gesplitste toebedeling

Deze tweede optie kan interessant zijn indien de kinderen de woning wensen over te kopen. In voorkomend geval zal 99% in volle eigendom naar de langstlevende vererven; 1% vererft volgens het wettelijk erfrecht, waarbij het vruchtgebruik naar de langstlevende vererft en de blote eigendom naar de kinderen. Bij een eerste overlijden is de erfbelasting zeer beperkt (o.b.v. 1% van de blote eigendom).

Na het eerste overlijden kunnen de kinderen de blote eigendom van de onverdeeldheid overkopen van de langstlevende ouder en zal er een verdelingsrecht van 2,5% van toepassing zijn (in tegenstelling tot het normale verkooprecht van 10%) aangezien zij al voor een beperkte mate (blote) eigenaar zijn.

De langstlevende ouder behoudt het vruchtgebruik zodat hij/zij in het huis kan blijven wonen.

Bij het overlijden van de langstlevende ouder dooft het vruchtgebruik uit en wast het onbelast aan bij de blote eigendom van de kinderen.

Optie 3 – 100 % vruchtgebruik voor de langstlevende partner

Ingevolge de derde optie verkrijgt de langstlevende belastingvrij het vruchtgebruik over het aandeel van de overledene in de woning.  Deze verdeling komt overeen met de verdeling volgens het wettelijk erfrecht. De blote eigendom komt toe aan de kinderen die hierover erfbelasting verschuldigd zijn.

Bij een navolgend overlijden van de langstlevende echtgenoot zal diens eigen aandeel in de gezinswoning in volle eigendom vererven naar de kinderen, waarop erfbelasting verschuldigd is.

Het gedeelte dat de langstlevende echtgenoot in vruchtgebruik bezat (op aandeel van de eerststervende), dooft uit en wast onbelast aan bij de blote eigendom van de kinderen.

Geldigheidsvereisten voor een onderhands testament

Een eigenhandig testament is een goedkoop en eenvoudig alternatief voor een notarieel of internationaal testament. Een eigenhandig testament is geldig, mits naleving van volgende voorwaarden:

 • U moet zélf uw testament schrijven (dit kan u niet delegeren aan iemand anders);
 • Het testament moet gedagtekend zijn (enkel uw laatste testament zal geldig zijn);
 • Uw handtekening moet op uw testament staan.
 • Ook het wijzigingen of herroepen van een testament kan heel eenvoudig op dezelfde manier.

Het nadeel van een eigenhandig testament is dat dit gemakkelijk verloren gaat of niet boven water komt bij het overlijden. Het kan zelfs achtergehouden of vernietigd worden door ontevreden erfgenamen. Om dit te vermijden kan het eigenhandig testament in bewaring worden gegeven bij een notaris die het testament vervolgens in het Centraal Register van Testamenten (CRT) laat opnemen.

Enkele aandachtspunten en instructies voor het schrijven van een eigenhandig testament:

 • De tekst die u in uw laatste wilsbeschikking vastlegt, moet u geheel eigenhandig schrijven, ondertekenen en dateren. Deze drie elementen zijn bepalend voor de geldigheid van uw eigenhandig testament.
 • Gebruik bij voorkeur een onuitwisbare pen;
 • Doorhalingen en verbeteringen worden bij voorkeur geparafeerd;
 • Nummer elke pagina;
 • De datum vereist vermelding van dag, maand en jaartal;
 • Vergeet ook niet de plaats of gemeente van ondertekening te vermelden.
 • Teken onderaan uw testament met uw gebruikelijke handtekening. Dit kan belangrijk zijn bij eventuele latere betwistingen. Er moet dan kunnen aangetoond worden dat het wel degelijk uw handtekening is. Dit zal kunnen door vergelijking met andere officiële documenten waarop uw handtekening voorkomt. Bij voorkeur kan iedere pagina geparafeerd worden.
 • Maak geen testament op samen met uw partner. Ieder dient afzonderlijk een eigen testament op te maken. Gezamenlijke testamenten (één tekst die door beiden is ondertekend) zijn juridisch niet geldig. Zogenaamde ‘spiegeltestamenten’ (twee afzonderlijke testamenten met precies dezelfde inhoud) zijn wel geldig.
 • Het is aangeraden om de originele versie van uw testament in bewaring te geven bij een notaris die uw testament vervolgens inschrijft in het Centraal Register van Testamenten (CRT). Breng bovendien de gewenste personen op de hoogte van het bestaan van het testament.
 • Bewaar ook zelf een kopie van uw testament en overhandig er één aan een familielid of vertrouwenspersoon.

Varianten

Het aangeboden testament met keuzebeding voor de gezinswoning is beschikbaar in vier varianten:

 • Type A – Testament gezinswoning, mannelijke erflater
 • Type B – Testament gezinswoning, vrouwelijke erflater

Extra dienstverlening:

 • 30 min telefoongesprek (praktische toelichting)
 • 1u advisering (praktische toelichting, inhoudelijke toelichting)
 • 2u advisering (praktische toelichting, inhoudelijke toelichting, voorbereiding definitief ontwerp van uw testament)

Wat is inbegrepen in dit standaardcontract?

In het aangeboden testament wordt enkel een keuzebeding voor de gezinswoning en de daarbij horende huisraad voorzien, met volgende opties:

 • Optie 1: legaat van 100% in volle eigendom aan de langstlevende
 • Optie 2: gesplitste toebedeling aan de langstlevende en de kinderen
 • Optie 3: legaat van 100% vruchtgebruik aan de langstlevende
 • Indien geen keuze wordt gemaakt door de langstlevende echtgenoot, wordt uitgegaan van optie 3.

Uiteraard kan u in uw testament andere legaten opnemen en/of regelingen uitwerken. Dit is niet inbegrepen ons standaardcontract.

Indien u hierover meer informatie wil verkrijgen, neem dan contact op met één van onze Vermogensarchitecten die voor u een verdere vermogensplanning op maat kunnen uitwerken.

Maatwerk

De uitgebreide waslijst aan mogelijke clausules, alsook de doorgaans complexe familiale situaties, vereisen vaak maatwerk. Het is daarom aangeraden om contact op te nemen met één van onze Vermogensarchitecten, zodanig dat zij voor u een testament op maat kunnen opmaken.

Vragen?

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Beoordeel als eerste dit product
© Van Havermaet 2022 -  Privacy NL - Privacy EN - Algemene voorwaarden - Disclaimer - BTW: 428.179.774