Om u beter van dienst te kunnen zijn maakt Van Havermaet gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.

×Ik ga akkoord.

In de kijker

Ontheffingsverzoek kinderen ten laste en buitenlands inkomen (model)

 95,00

Door de toekenning van een verhoging van een belastingvrije som voor kinderen ten laste aan de partner met het hoogste inkomen kan in de personenbelasting een aanzienlijk fiscaal voordeel genoten worden. De vorige jaren ging dit fiscaal voordeel verloren wanneer de partner in kwestie enkel buitenlandse inkomsten genoot. De hoogste rechtbanken vinden deze situatie discriminerend. Aan u om het misgelopen belastingvoordeel terug te eisen!

Offerte aanvragen

Beschrijving

Ontheffingsverzoek kinderen ten laste en buitenlands inkomen

Had u kinderen ten laste terwijl uw inkomen in het buitenland werd belast? Vraag dan nu een deel van de onterecht betaalde belasting terug!

Buitenlandse inkomsten en kinderen ten laste

De belastingvermindering voor kinderen ten laste wordt steeds verleend aan de partner (echtgenoot of wettelijk samenwonende partner) met het hoogste inkomen. Indien echter de partner met het hoogste inkomen in het buitenland belast werd, dan gaat het belastingvoordeel de facto verloren aangezien dit inkomen in België sowieso niet belast wordt.

Feitelijk samenwonenden in diezelfde situatie kennen dit probleem niet aangezien zij zelf kunnen kiezen wie van beide de kinderen fiscaal ten laste neemt. Als één van beiden in het buitenland werkt, kunnen ze m.a.w. de kinderen ten laste leggen van de persoon dit in België werkt om zo toch een effectieve belastingvermindering te genieten voor kinderen ten laste.

Gehuwden en wettelijk samenwonenden hebben echter geen keuze. Bij hen zijn de kinderen steeds ten laste van de partner met het hoogste inkomen.

Ga in beroep tegen uw oude aanslagbiljetten

Het Belgische Grondwettelijk Hof heeft recent finaal beslist dat deze situatie een discriminatie inhoudt. De overheid heeft deze ongelijkheid inmiddels weggewerkt door middel van een wetswijziging, althans voor de toekomst. Voor het verleden betekent dit dat uw belasting berekend werd op basis van onwettige regels.

Dankzij het arrest van het Grondwettelijk Hof kunnen belastingplichtigen de misgelopen belastingbesparingen van de laatste 5 aanslagjaren terugvorderen (tot maximaal aanslagjaar 2014/inkomstenjaar 2013). De fiscus zal u deze belasting echter niet automatisch terugstorten, u moet hiervoor zelf actie ondernemen. U kan dit doen aan de hand van het ‘verzoek tot ambtshalve ontheffing van overbelasting’ dat u in onze webshop kan aankopen.

Kom ik in aanmerking voor de terugvordering van belasting ?

Indien volgende situatie op u van toepassing was, dan zal u uw misgelopen belastingvoordeel kunnen terugvorderen:

  • U woont/woonde samen met uw echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner in België en u ontvangt jaarlijks een gemeenschappelijke aanslag;
  • De partner met het hoogste inkomen ontving een inkomen van buitenlandse oorsprong dat in België vrijgesteld wordt van belasting;
  • In uw gezamenlijke aangifte werden de kinderen als ten laste aangegeven;
  • U diende nooit enig ander bezwaarschrift in tegen de aanslagbiljetten die u nu wil aanvechten.

Wat mag u verwachten ?

Wij bieden een verzoekschrift aan waarin u louter uw persoonlijke gegevens en de gegevens zoals deze vermeld worden op uw aanslagbiljetten moet invullen. De onderbouwde motivering van het bezwaar en de formaliteiten die eigen zijn aan een het verzoekschrift vindt u reeds ingevuld in het document.

Wat heeft u nodig

Uw aanslagbiljetten waarvan het oudste niet ouder mag zijn dan 1/01/2014 (indien u het verzoekschrift indient in 2019 mag het oudste aanslagbiljet niet ouder zijn dan 1/01/2015, enz.).

Vragen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Beoordeel als eerste dit product
© Van Havermaet 2022 -  Privacy NL - Privacy EN - Algemene voorwaarden - Disclaimer - BTW: 428.179.774