Om u beter van dienst te kunnen zijn maakt Van Havermaet gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.

×Ik ga akkoord.

In de kijker

Bezwaarschrift voordeel alle aard woning (model)

 95,00

Werd het voordeel van uw privéwoning in uw laatste aanslagbiljet personenbelasting berekend volgens de nadelige (ongrondwettelijke) regels? Dan heeft u op basis van de arresten en de nieuwe circulaire, een grond om uw belasting aan te vechten.

Via een bezwaarprocedure kan u proberen om de belasting als gevolg van het te veel aangerekende voordeel te recupereren. Dit kan echter enkel nog indien het aanslagbiljet u niet langer dan zes maanden geleden werd toegestuurd.

Dit document (met verwijzing naar de arresten en nieuwe circulaire) helpt u daarbij. Bij aankoop van dit modelbezwaarschrift krijgt u zowel een model voor aanslagjaar 2016 en 2017.

Offerte aanvragen

Beschrijving

Het voordeel van alle aard voor uw gratis woning

Enkele extra-legale voordelen worden niet op hun werkelijke waarde belast, maar op een forfaitaire waarde. Denk maar aan de wijze waarop het voordeel van een bedrijfswagen wordt berekend. Ook voor de privéwoning die u van uw vennootschap gratis of voor een lage prijs ter beschikking gesteld krijgt bestaat er zo’n bijzondere formule.

Voor de berekening van het belastbaar voordeel van de privéwoning wordt momenteel een onderscheid gemaakt naargelang de woning aangeboden wordt door een rechtspersoon, dan wel door een natuurlijke persoon:

  • De woning wordt ter beschikking gesteld door een rechtspersoon (vennootschap, VZW, …)

Tabel-Modelbezwaar-1-500x232

  • De woning wordt ter beschikking gesteld door een natuurlijk persoon (bv: eenmanszaak)

Tabel-Modelbezwaar-2-500x128

De berekeningswijze is discriminerend volgens de beroepsrechters

U merkt dat de gratis woning veel zwaarder belast wordt (tegen de progressieve tarieven tot 50%) indien dit voordeel wordt verleend door een vennootschap. Aan zowel het Hof van Beroep te Gent als aan het Hof van Beroeps te Antwerpen werd de vraag gesteld of dit onderscheid wel te rechtvaardigen is. Dit blijkt volgens beide rechters niet het geval te zijn. Het voordeel van de woning blijft immers hetzelfde voor de genieter, of de woning nu door een vennootschap dan wel door een natuurlijke persoon ter beschikking wordt gesteld. Volgens beide rechters is er bijgevolg sprake van discriminatie.

Ga in beroep tegen uw discriminerende VAA

Werd het voordeel van uw privéwoning in uw laatste aanslagbiljet personenbelasting berekend volgens de nadelige (ongrondwettelijke) regels, dan heeft u op basis van de arresten een grond om uw belasting aan te vechten. Via een bezwaarprocedure kan u proberen om de belasting als gevolg van het te veel aangerekende voordeel te recupereren. Dit kan echter enkel nog indien het aanslagbiljet u niet langer dan 6 maanden geleden werd toegestuurd. (Controleer dus zeker de verzenddatum op uw aanslagbiljet).

De Fiscale Administratie gaf aan dat ze niet zal ingaan op de bezwaarschriften die worden ingediend tegen de berekeningswijze van het voordeel. Een onmiddellijke terugbetaling van de belasting kan u dus niet verwachten. Tenzij de fiscus alsnog zijn standpunt wijzigt, zal u wellicht uw gelijk moeten halen voor de rechtbank.  Weet wel dat u enkel een verzoek bij de rechtbank kan indienen indien u eerst een bezwaarschrift bij de fiscus indiende. Zodra de fiscus een (negatieve) beslissing heeft getroffen, heeft u een termijn van 3 maanden om een gerechtelijke procedure op te starten. Indien de fiscus nalaat een beslissing te nemen binnen 6 maanden, dan kan u rechtstreeks naar de rechtbank zonder dat u de beslissing moet afwachten.

Waar moet u rekening mee houden

Wanneer het voordeel van de woning niet effectief op een fiche werd vermeld en dus niet effectief werd belast in de personenbelasting kan er volgens ons geen bezwaar worden ingediend. Dit is bijv. het geval wanneer u de vennootschap vergoedt voor het ontvangen voordeel via uw rekening-courant. Indien het bedrag van het belastbaar voordeel niet in uw aanslagbiljet werd opgenomen, kan er ook geen bezwaar tegen ingesteld worden.

U moet ook weten dat de fiscus tegenwoordig een grondig onderzoek voert naar de kosten die een vennootschap aftrekt m.b.t. (privé)woningen; of ze deze nu in volle eigendom heeft of in vruchtgebruik. Ook al betreft het kosten gemaakt aan een woning die de vennootschap als een ‘bezoldiging’ ter beschikking stelt aan een zaakvoerder, dan moet u nog steeds het beroepsmatige karakter van deze kosten kunnen verantwoorden. Opdat u met een bezwaarschrift tegen het VAA niet in de problemen komt op een ander fiscaal domein, dient u dus uw dossier vooraf grondig te controleren.

Daarnaast heeft de fiscus ook een bijzondere aandacht voor ‘vruchtgebruikconstructies’. Een bezwaarschrift tegen het voordeel van de woning waarvan de vennootschap het vruchtgebruik heeft, zou de fiscus ertoe kunnen aanzetten om de vruchtgebruikconstructie tegen het licht te houden (waardering van het vruchtgebruik, kosten, …).

Wat mag u verwachten

Wij bieden u een bezwaarschrift aan waarin u louter uw persoonlijke gegevens en de gegevens zoals deze vermeld worden op uw aanslagbiljet moet invullen. De onderbouwde motivering van het bezwaar en de formaliteiten die eigen zijn aan een bezwaarschrift vindt u reeds ingevuld in het document.

Wat heeft u nodig

  • Uw aanslagbiljet (dat u niet langer dan 6 maanden geleden werd toegestuurd);
  • Het bedrag van het voordeel voor de woning waarop u in de personenbelasting belast werd;
  • De inkomstenfiche waarop het belastbaar voordeel vermeld staat.

Vragen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Beoordeel als eerste dit product
© Van Havermaet 2022 -  Privacy NL - Privacy EN - Algemene voorwaarden - Disclaimer - BTW: 428.179.774