Om u beter van dienst te kunnen zijn maakt Van Havermaet gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.

×Ik ga akkoord.

In de kijker

Bankgift (model)

 25,00 275,00

Indien u (één van) uw kinderen financieel wil steunen, zonder tussenkomst van een notaris, dan kan een schenking bij bankoverschrijving, een zogenaamde “bankgift”, een oplossing voor u zijn.

Een bankgift heeft weinig formaliteiten, maar is toch een geldige schenking. Het biedt een goedkoop en valabel alternatief voor de notariële schenking.

Het is aangewezen om bij een bankgift een bewijsdocument, een zogenaamd “pacte adjoint”, op te stellen. In dit document kunnen de voorwaarden van de schenking vastgelegd worden én kan u het bestaan van de schenking ten aanzien van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) bewijzen. Ons modeldocument doet precies dat!

Wissen
Offerte aanvragen
Artikelnummer: VH-FAV -001 Type:
Categorieën: , Tags: , , , , ,

Beschrijving

Als u overweegt om een schenking te doen van “roerende” goederen dan kan u opteren voor een schenking door middel van een bankgift (voor gelden op een bankrekening) of een schenking via een notaris (bijvoorbeeld gelden op een bankrekening, aandelen van uw familiebedrijf, een effectenportefeuille, kunst, … ).

Een bankgift is een eenvoudige techniek om gelden via een schenking over te dragen. Aangezien een bankgift niet verplicht geregistreerd moet worden, is er geen schenkbelasting verschuldigd. Bij een bankgift is ook geen tussenkomst van de notaris vereist, waardoor u erelonen en andere kosten kan besparen.

Het nadeel van een bankgift is dat, in tegenstelling tot een notariële schenking, hieraan slechts beperkte voorwaarden kunnen worden gekoppeld. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om middels een bankgift het vruchtgebruik voor te behouden.

Het is aangewezen om bij een bankgift een bewijsdocument, een zogenaamd “pacte adjoint”, op te stellen. Indien de pacte adjoint niet vrijwillig geregistreerd wordt, moet er rekening gehouden worden met een risicoperiode van 3 jaar. Indien de schenker binnen deze “driejaarsperiode” overlijdt, dient de begiftigde alsnog erfbelasting te betalen over de geschonken goederen. Als de begiftigde weigert om de erfbelasting te betalen, probeert de fiscus die belasting te verhalen op de (andere) erfgenamen.

In rechte lijn en tussen partners zijn de tarieven van erfbelasting voor roerende én onroerende goederen als volgt:

bankgift-1

Deze tarieven gelden per begiftigde.

U kan er ook voor kiezen om de pacte adjoint tijdens het leven van de schenker (bijvoorbeeld bij ziekte) vrijwillig te laten registreren op een plaatselijk registratiekantoor. Hierdoor zal volgende schenkbelasting verschuldigd worden:

 • 3% voor schenkingen in rechte lijn (kinderen en kleinkinderen) of tussen partners ((1) echtgenoten, (2) wettelijk samenwonenden of (3) feitelijk samenwonenden op voorwaarde dat zij gedurende minstens 1 jaar een gezamenlijke huishouding voeren)
 • 7 % voor schenkingen aan andere personen (broer of zus, nicht of neef, niet-familielid)

Door het betalen van schenkbelasting moet er bij een navolgend overlijden van de schenker geen erfbelasting betaald worden op de geschonken gelden.

Let dus op: ná het overlijden van de schenker kan de pacte adjoint niet meer geregistreerd worden en zal de waarde van de geschonken goederen, ingeval de schenker binnen de drie jaar na de schenking overlijdt, belast worden met erfbelasting.

In de pacte adjoint kan desgewenst ook voorzien worden dat de kosten door de schenker betaald worden. De Vlaamse Belastingdienst heeft recent bevestigd dat dit geen bijkomende schenking uitmaakt.

Ook in geval van een nakend overlijden kunnen gelden via een bankgift, dus zonder tussenkomst van een notaris, overgedragen worden. Hierbij is het van belang dat de pacte adjoint tijdens het leven van de schenker geregistreerd werd op het registratiekantoor (3% of 7%). De geschonken goederen maken op dat ogenblik geen deel meer uit van de nalatenschap van de schenker, waardoor over deze goederen geen erfbelasting betaald moet worden.

Formaliteiten voor een bankgift

Een bankgift is in tegenstelling tot een notariële schenking vormvrij en komt tot stand door de materiële overhandiging van het geschonken goed door de schenker aan de begiftigde. Met andere woorden is louter een bancaire overschrijving van een geldbedrag de rekening van de schenker naar de bankrekening van de begiftigde nodig.

Let op, in de mededeling van de bancaire overschrijving mag géén melding gemaakt worden van ‘cadeau’, ‘gift’ of ‘schenking’ omwille van het neutraal karakter van deze handeling. Als de overschrijving toch zulke term vermeldt, riskeert men dat er alsnog schenkbelasting verschuldigd zal zijn.

Het is aangewezen om na de bankoverschrijving een pacte adjoint op te stellen tussen de schenker en de begiftigde ter voorkoming van eventuele latere discussies, zoals bijvoorbeeld:

 • Was de overschrijving een lening of een schenking?
 • Wat bij vooroverlijden van de begiftigde? Moeten de geschonken gelden of de goederen die in de plaats zijn gekomen terugkeren naar de schenker? Of mogen deze vererven naar de erfgenamen van de begiftigde?
 • Mag de begiftigde de geschonken gelden inbrengen in een huwgemeenschap of moeten deze gelden altijd tot het eigen vermogen van de schenker blijven behoren?
 • Bij voorkeur wordt een kopie van het bankafschrift, waaruit de datum van de overschrijving en het bedrag blijkt, als bijlage aan de pacte adjoint toegevoegd.

Met het oog op het verkrijgen van een semi-vaste datum, wordt bij voorkeur de pacte adjoint aangetekend verstuurd middels de techniek van de gevouwen enveloppe. De poststempel komt rechtstreeks op de brief terecht, waardoor geen discussie kan ontstaan over het startpunt van de driejaarsperiode.

Varianten

Er zijn drie varianten van de pacte adjoint beschikbaar, afhankelijk van het aantal schenkers:

 • Type A – Bankgift 1 – Schenking van eigen goederen door één schenker
 • Type B – Bankgift 2 – Schenking van gemeenschappelijke goederen door beide ouders
 • Extra:
  • 30 min telefoongesprek
  • 1u advisering
  • 2u advisering

Wat is inbegrepen in dit standaardcontract?

In de aangeboden pacte adjoint wordt uitgegaan van een schenking van een geldbedrag aan één kind en worden een aantal vaak voorkomende voorwaarden opgenomen, maar die uiteraard afgetoetst moeten worden aan de persoonlijke wensen en de familiale situatie:

 • Zaakvervanging: De schenker wil dat de voorwaarden van de schenking ook betrekking hebben op de goederen die in de plaats komen van de geschonken gelden.
 • Privé clausule: De schenker wil voorkomen dat de geschonken gelden, of de goederen die in de plaats zijn gekomen, in handen vallen van de schoonfamilie bij een latere scheiding.
 • Conventioneel beding van terugkeer: Ingeval van kinderloos overlijden van de begiftigde vóór de schenker, wil de schenker dat de geschonken goederen terug naar hem keren zonder erfbelasting. U kan vrij kiezen of het uw intentie is om de schenking als voorschot op erfenis te doen, dan wel buiten deel, gelieve uw niet gekozen optie te schrappen.
 • Voorschot op erfdeel: De schenker heeft niet de bedoeling om één kind meer te geven dan een ander kind.
 • Schenking buiten deel: De schenker wil een extra schenking doen ten voordele van één van de kinderen.

Maatwerk

De voorwaarden die aan een schenking gekoppeld kunnen worden, zijn uiteraard afhankelijk van de persoonlijke situatie. Naast de hierboven omschreven voorwaarden zou o.a. een financiële last voorzien kunnen worden en/of bepaald kunnen worden dat de schenkbelasting door de schenker betaald moet worden. Deze clausules zijn niet standaard voorzien, maar kunnen op maat uitgewerkt worden.

Na de aankoop van het document

In acht te nemen instructies:

Advies: Voor elke schenking moet een afzonderlijke pacte adjoint opgesteld worden.

Procedure:

 • Neutrale overschrijving (zonder mededeling gift, schenking ed.) vanaf de rekening van de schenker naar de rekening van de begiftigde;
 • Invullen van de ontbrekende gegevens (persoonsgegevens en details van de bankoverschrijving) Recto-verso afprinten van de pacte adjoint;
 • Dateren en ondertekenen van de bankgift door de schenker(s) en de begiftigde;
 • Aangetekend versturen van de pacte adjoint middels de techniek van de gevouwen enveloppe (de brief wordt zelf tot een enveloppe gevouwen) waardoor de poststempel rechtstreeks op de brief terechtkomt met het oog op het verkrijgen van een semi-vaste datum;
 • Opmerking: Indien de pacte adjoint niet wordt geregistreerd, moet er rekening worden gehouden met de verdachte periode van drie jaar. Ingeval de schenker binnen de drie jaar na de schenking komt te overlijden, moeten de begiftigden alsnog erfbelasting betalen over het bedrag dat zij op de datum van de schenking ontvangen hebben.

Vragen?

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Beoordeel als eerste dit product
© Van Havermaet 2022 -  Privacy NL - Privacy EN - Algemene voorwaarden - Disclaimer - BTW: 428.179.774